top of page
Div 121 (1).jpeg

Rud Larsen

Rud Larsen er en veluddannet og berejst herre, der med sin brede interesse fra, og store viden om Afrika især, tilbyder hele 5 foredrag med netop Afrika som omdejningspunkt.  

Alle beskrivelserne af Rud's foredrag er beskrevet af ham selv og derfor i jeg-form. For en fortæller er der helt sikkert gemt i Rud. 

Om foredragsholderen: 

Rud er uddannet lærer fra Odense Seminarium (og senere erhvervsvejleder) og har bla. været observationsskolelærer, efterskolelærer og -forstander. Men har også nået at arbejde som ulandsfrivillig og Danida-rådgiver.

Han har være souschef i to år og senere chef for Mellemfolkeligt Samvirkes store frivilligeprogram i Zambia i tre år.

Derefter landekoordinator for MS i Botswana, men også Danidas repræsentanter og Danmarks Konsul i samme land.

Senere blev han Fuldmægtig i Danida (i Udenrigsministeriet i København) og Bistandsråd på Ambassaden i Nairobi i Kenya - (nåede også en kort periode som Bistandsattache på Ambassaden i New Delhi, Indien)

Derefter var Rud Chefrådgiver i det kenyanske Undervisningsministeriums afdeling for specialundervisning og senere selvstændig udviklingskonsulent.

Arbejdslivet (som fuldtidsansat) sluttede med stillingen som Efterskoleforstander i Vestjylland, men blev afterfulgt af et deltidsarbejde som Cambridge Presenter i Danmark (for University of Cambridge) og supervisor af eksamener i “Cambridge English” i Jylland og på Fyn.

Dr. Anne Spoerry (1).jpg

Dr. Anne Spoerry

Anne Spoerry var en af de berømte “Flying Doctors” i Østafrika. Måske den mest berømte bortset fra Sir Michael Wood - en af de tre grundlæggere.


Blandt patienterne ude i de mest øde områder i Kenya var hun bedst kendt som Mamma Daktari, og var en helt for de mange tusinder patienter hun i årenes løb har behandler. F.eks. siges det om hende, at hun i sine yngre dage har behandler 1.000 patienter om måneden og vaccineret 2.000 børn om ugen. Og det vel og mærke i de mest øde områder i Kenya. 


Dr. Rees - ene af grundlæggerne af de flyvende læger i Østafrika - siger: “ Hun har personligt udryddet polio på 160 km af Kenyas kyst”.


Der er altså ikke noget at sige til, at jeg var ret imponeret, da jeg i 1974/75 fik mulighed for at flyve med hende på nogle af hendes mange ture til de små øer og den nordligste strækning på Kenyas Nordkyst. Stort set alle turene  havde til formål at gennemføre mor/barn klinikker i småbyen, hvor der bogstavelig talt ingen læger var.  


Jeg arbejdede med andelsselskaber i det samme område og fik derfor love til at flyve med. Men, når jeg var færdig med mit arbejde blev jeg sat til at hjælpe med undersøgelserne. Jeg har ikke tal på, hvor mange gravide kvinder jeg har stukket i fingeren med en gammel injektionsnål for at få en dråbe blod ud, så jeg kunne bedømmer hæmoglobin-værdien i dråben ved at sammenligne farven på blodet på et stykke trækpapir med en farveskala, jeg fik udleveret.


Disse ture blev noget af en oplevelse og i mange år stod Dr. Spoerry for mig ikke blot som en meget speciel personlighed - venlig, men også lidt reserveret og med stor, stor myndighed. 


I virkeligheden var der var nok mere tale om heltedyrkelse end almindelig beundring - indtil en aften mange år senere, hvor jeg fandt ud af, at Anne Spoerry også have en fortid, der var mørk og uhyggelig. 


Dette foredrag er - foruden egen oplevelser - også basert på John Heminways bog  om Dr. Spoerry: “In Full Flight”


Desværre har jeg ingen fotos fra den tid. De er gået tabt under flytning. De fleste, da vi flyttede til Danmark for godt 20 år siden.

stencil.default (4).jpg

Et ubelejligt ægteskab.

Lady Ruth mødte jeg første gang i 1985.  Det blev et møde, der gjorde indtryk og et møde der skærpede min interesse for den tidligere Ruth Williamson og hendes ægteskab med Seretse Khama - senere Sir Seretse Khama. Botswanas første præsident.

 

Jeg var lige tiltrådt en ny stilling i Botswana, som bl.a. indebar, at jeg var Danmarks konsul til Republikken Botswana, og jeg må nok indrømme, at mit kendskab til landet og landets første præsident var forholdsvis begrænset.

 

Men det skulle ændre sig.

 

Det varede ikke længe, inden jeg var dybt optaget af Botswanas enestående og fascinerende historie. Dette foredrag skal dog primært handle om Seretse Khama og Ruth Williams “ubelejlige” ægteskab. De mange problemer det gav det nyforelskede par - også i de første år af deres  ægteskab. 

 

Det var ikke kun på det familiære plan, at ægteskabet mellem Seretse og Ruth var “ubelejligt”. Det blev det også storpolitisk. Både for Storbritanien og for det sydlige Afrika.

 

Historien er næsten som et eventyr. Først skulle de så grueligt meget ondt igennem; men det endte alt sammen godt. Ikke mindst for det, der senere blev landet Botswana og for landets befolkning.  

 

Det er i hvert fald svært at overvurdere den enormt positive betydning Seretse og Ruth Khama fik for Botswanas udvikling.  En udvikling der kom til at betyde, at Botswana måske er Afrikas eneste virkelige solstrålehistorie. 

 

Men det er en anden historie. Måske et andet foredrag.

stencil.default (2).jpg

Korruption i Afrika

Afrika slås med mange store problemer. Et af de helt store er korruption.

 

Jeg kender kun et land, hvor korruptionen ikke er et stort problem. Der er måske flere; men jeg tvivler.

 

I dette foredrag vil jeg med både store og små eksempler fra Kenya og Sydafrika illustrere problemet og dets betydning for samfundets udvikling og for befolkningen.

 

Mine iagttagelser fra Kenya er baseret på to perioder i landet. Nemlig fra 1973-78 og fra 1989-98. I de to perioder har jeg undervist på en pigeskole langt ude på landet,. Jeg har været rådgiver for andelsbevægelsen på distriktsniveau og senere uddannelsesrådgiver i Ministeriet for Andelsselskaber på Provinsniveau. Mit sidste job var som chefrådgiver i undervisningsministeriets afdeling for specialundervisning.  I fire år var jeg også Bistandsråd på den danske ambassade i Nairobi.

 

Sydafrika har jeg aldrig boet i, men jeg har besøgt landet 6-8 gange. Hver gang i mindst 6 uger. Blandt andet har jeg planlagt og gennemført fire besøg for eleverne på en vestjysk efterskolen. To besøg for en lille gruppe, der havde Cambridge Business English som valgfag og to besøg for hele skolen. 

Et år på Lamu

 

Erindringer fra et fantastisk år.

 

Lamu er både en by, en ø og et administrativt distrikt på 6273 km2 på Kenyas nordkyst (Sjælland er på 7031 km2). Jeg arbejdede som rådgiver i Ministeriet for Andelsselskaber i Lamu distrikt fra 1974 til 75.

 

Både Lamu distrikt og Lamu by har en historie, der kan føres mange århundrede tilbage. Såvel arkæologisk som via skriftlig kilder. Den ældste, kendte kilde er et arabisk manuskript fra år 1441 skrevet af en arabisk historiker - ved navn Al-Maqrizi. 

 

Mange arabiske handelsfolk slog sig ned i området - længe inden 1441 - og giftede sig med lokale (afrikanske) kvinder og lagde dermed grundlaget for swahilifolket og sproget Kiswahili, der nu tales af 150-200 mill. mennesker. Senere kom portugiserne til og stor indvandring fulgte fra specielt den muslimske del af det indiske sub-kontinent. Fra slutningen af 1800-tallet frem til uafhængighed i 1964 var Lamu en del af den britiske koloni Kenya. 

 

Lamu er både befolkningsmæssigt og kulturelt  en stor smeltedigel. 

 

Som rådgiver i andelsbevægelsen kom jeg i kontakt med stort set alle befolkningsgrupper i samfundet. Fra de fattigste, der levede under mere eller mindre slavelignende forhold til den arabisk-dominerede overklasse via de afrikanske embedsmænd udstationeret af den kenyanske centralregering til en lille gruppe europæere og folk af indiske afstamning. Det er disse mennesker, jeg vil fortælle om.

 

Mød en flok kenyanske embedsmænd, en gammel araber jeg arbejde tæt sammen med, en indisk læge (den eneste i hele distriktet), en dansk hotelejer på sydspidsen af øen og mange flere - inklusivt en berømt flyvende læge.

 

Også et par meget berømte danske “kendisser” dukker op i en af fortællingerne. 

Sydafrikas historie

 

Skeletdele fra “Little Foot” blev fundet i nærheden af Johannesburg for godt 20 år siden. Hun levede og døde der - for ca. 3,6 mill år siden og er en af vores forfædre.

 

Sanfolket (buskmændene) og khoi-folket (hottentotter) har levet i Sydafrika i mindst 20.000 år, viser nogle af de ældste hulemalerier.

 

Denne fortælling starter dog først i 1652, hvor Sydafrikas blodige og brutale - men også fascinerende - historie begyndte. Her grundlagde hollænderne nemlig en fast handelsstation i bugten under Taffelbjerget. Det blev begyndelsen til Kapstaden - eller Cape Town.

 

Allerede i 1780 var der 10.000 indbyggere. Det kom til at gå hårdt ud over de indfødte. Khoi-folket var stort set udryddet omkring år 1800. Også San-folket blev fordrevet og næsten udryddet.

 

En tredje befolkningsgruppe var bantu-folkene, der indvandrede i Sydafrika fra omkring år 300. Gennem en lang række krige fra 1770 blev også de underlagt kolonimagternes herredømme.

 

Foruden kampene mod de forskellige sorte stammer kom også de indbyrdes stridigheder mellem de hollandske efterkommere (Boerne eller Afrikaanerne) og den britiske kolonimagt til at få stor betydning for landets historie helt op til det første demokratiske valg i 1994.

 

Bedst kendt er nok den såkaldte Boer-krig fra 1899 til 1902, hvor selv Churchill optræder.

 

Denne lange periode slutter med valget i 1994, hvor Nelson Mandelas parti ANC klart vinder valget.

 

I dette foredrag vil I kunne møde en række personer som imperiebyggeren Cecil Rhodes efter hvem Rhodesia er opkaldt (senere splittet op i Zambia, Zimbabwe og Malawi) og sluttende med Nelson Mandela.

 

Dette foredrag er baseret på mange besøg i Sydafrika og intensiv læsning af godt 50 bøger om landets historie og udvikling.

Forespørgsel på foredragsholder

Jomfrustien 27, 2 sal. 6100 Haderslev

+45 41 27 66 33

Tak for det indsendte!

bottom of page