top of page
Peter profil billede.jpg

Peter 

Cyber- og Informationssikkerhed – Det rammer alle, det rammer hårdt og det diskriminerer ikke

I en verden der bliver mere og mere digitaliseret, bliver den angrebsflade som IT kriminelle anvender kun større og større.

Motivationen for angrebene kan være forskellig, men de har helt sikkert ikke til formål at efterlade dig eller din virksomhed i en bedre tilstand end før de angreb – tværtimod.

Alle der er online er et potentielt mål og den måde de IT-kriminelle opererer på bliver mere og mere avanceret og deres innovation følger den teknologiske udvikling.

Foredraget har til formål at give et indblik i hvordan de IT-kriminelle opererer samt at give deltagerne nogle simple råd til at navigere mere sikkert i cyberspace.

Indledningsvist gennemgås det landskab som alle brugere på internettet er tvunget til at navigere i samt de mest almindelige aktører og de trusler, man kan blive udsat for. Dernæst zoomes der ind på typer af angreb, som det er muligt at gøre noget ved uden at have en ph.d. i softwareudvikling.

Dette efterfølges af konkrete eksempler på angreb. Så dykkes der ned i en af de få positive ting der kom ud af COVID-19 - nemlig hjemmearbejde - samt de trusler og udfordringer dette medfører. Som afslutning gives enten en forståelse for det mere avancerede aspekt af truslen… eller et ønske om aldrig nogen sinde igen at nærme sig noget, der kan tilsluttes internettet.

Foredraget giver ingen garanti for, at man ikke bliver kompromitteret af de IT-kriminelle, men det giver en grundlæggende forståelse for, hvordan de opererer samt hvad man kan gøre for at mindske risikoen for at det sker.


Om foredragsholder

Peter er major i Forsvaret, hvor han har arbejdet i 25 år.

Med tre masteruddannelser i rygsækken og en på vej, har Peter en bred akademisk viden om emnet samt flere års praktisk erfaring fra Forsvaret.


Peter er grundlægger af virksomheden CyberCap, der er specialiseret i at rådgive små og mellemstore virksomheder i spændingsfeltet mellem cyber- og informationssikkerhed på den ene side og GDPR på den anden.

Så forstå den virkelighed du ikke kan undgå at blive eksponeret for hver dag – formentlig resten af dit liv.

Forespørgsel på foredragsholder

Jomfrustien 27, 2 sal. 6100 Haderslev

+45 41 27 66 33

Tak for det indsendte!

bottom of page