top of page
Jacob soldat.jpeg

Jacob Hasle

Udsendt - en sygeplejerskes oplevelser fra felten

Når forsvaret sender soldater ud til verdens brændpunkter, er de forpligtet til at sikre, at der er ordentlig medicinsk støtte til stede.

Når en naturkatastrofe eller en krig hærger, sender Røde Kors ofte deres felthospitaler ud for at forsøge at afhjælpe lidelsen.


Siden 2013 har jeg været en del af disse indsatser, både i Afghanistan, Nepal, Irak, Kuwait, Sydsudan og Mali.


Otte udsendelser af kortere og længere varighed er det blevet til ind til videre. I mine foredrag vil jeg forsøge at dele nogen af de oplevelser jeg har haft med jer.

Det gør jeg gennem billeder som jeg har taget og gennem fortællinger fra de oplevelser jeg har haft.

Jeg vil tage jer med til de meget forskellige opgaver en sygeplejerske står med i felten, og jeg vil dele sorger og glæder, angst og kedsomhed med jer.

Jeg vil også fortælle om de ar på sjælen som er en nærmest uundgåelig konsekvens af at være de steder som jeg har været men også om den dybe tilfredsstillelse der kommer af at hjælpe andre mennesker og som er det der driver mig og andre som mig. Det er en tilfredsstillelse der ikke kan gøres op i penge.

Tro og etiske dilemmaer er en stor del af hverdagen, når man som sygeplejerske ikke kan hjælpe alle de steder man gerne vil.

Enten det drejer sig om at man med forsvaret er underlagt skarpe retningslinjer for hvem man må hjælpe og hvem man ikke må hjælpe, eller man som udesendt med Røde kors skal være 100% upartisk lige meget hvilke forbrydelser og uhyrligheder man stilles over for, har man igen og igen sin tro og sin etik i spil. I lyset af konflikten i Ukraine bliver disse etiske overvejelser super aktuelle.Varigheden (1½ time) er kun vejledende og kan tilpasses efter aftale.

🎤Uddannet sygeplejeske

🌍Bosiddende i Hovedstadsområdet.

Forespørgsel på foredragsholder

Jomfrustien 27, 2 sal. 6100 Haderslev

+45 41 27 66 33

Tak for det indsendte!

bottom of page